İlaç Yönetim Ekibi
26 Ağustos 2019

AdıSoyadı

Ünvanı

Dr.ÖmerDENİZ

BaşhekimYardımcısı

UğurAVCI

Eczacı

SerapŞAHİN

Eczacı

EnfeksiyonHastalıklarıUzmanı

Uzm.Dr.MarufBORAN

YoğunBakımUzmanı(DahiliBranş)

Op.Dr.MusaKARAKUŞ

GenelCerrahiUzmanı(CerrahiBranş)

AtillaYAPRAK

KaliteYönetimDirektörü

NurayİNCE

SağlıkBakımHiz.MüdürYardımcısı

MustafaBOZDEMİR

İdariveMaliİşlerMüdürYardımcısı