Bölüm Kalite Sorumluları
27 Aralık 2021

Bölüm Kalite Sorumluları

Adı Soyadı

Görevi

 

Mehtap ERTÜRK- Hülya
ERDOĞAN

Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi

 

Yasemin TEKİN

Eğitim Hemşiresi

 

Mine YILDIRIM

Nöroloji

 

Canan ÇALIŞIR

Anestezi ve Reanimasyon Yoğ. Bak.

 

Sevda SEZİKLİ

Ortoppedi

 

Nazmiye BULUT

Dahiliye

 

Tuğba TEKİN

Dahiliye Yoğun Bakım

 

Hanife PİRHAN

Göz- Üroloji

 

Aynur DÖNMEZ

K.B.B.- Beyin Cerrahi

 

Aysun BACANAK

Genel Cerrahi- Plst. Cerr.
Göğüs Cerr.

 

Gökçe ALABUĞA

KYB- Kardiyoloji- Kalp
Damar Cerrahi

 

Fadime YÜCEL

Çocuk Servisi

 

Neslihan KILIÇ

Doğumhane

 

Nihal BOLAT

Kadın Doğum Servisi

 

AYŞEGÜL BÜLBÜL

Çocuk Cerrahi

 

Özlem KOÇAK

Yenidoğan Yoğun Bakım

 

Gülay TOPAL

Göğüs Servisi

 

Gülcan AKSOY

Enfeksiyon- Gastro- Nefro

 

Firuzan AKKOYUNLU

Çocuk Acil Servis

 

Zürbiye ALAN

Yetişkin Acil Servis

 

Güler YAPRAKDAL

Göğüs Yoğ. Bak.

 

Rahşan HACIKÖYLÜOĞLU

Genel Yoğun Bakım

 

Selma ERGİN

Anjiyo Ünitesi

 

Ayşegül NAS

KVC Yoğun Bakım

 

Engin UÇAR

Fizik Tedavi Ünitesi

 

Mehmet TAŞKÖMÜR

Ameliyathane- Sterilizasyon

 

Rukiye GÜMÜŞAĞ

Anestezi

 

Erdoğan TORBACI

Röntgen

 

Fazlı KILIÇ

Biyokimya Lab.

 

H.Burak ÖZÇELİK

Mikrobiyoloji Lab.

 

Türker KUTBAY

Patoloji Lab.

 

Uğur AVCI

Eczane

 

Kezban KURANEL

Endoskopi Ünitesi

 

Leyla EKER

Diyaliz

 

Nebahat KURTULMUŞ

Nükleer Tıp

 

Sevda SEÇKİN

Transfüzyon

 

Berna GEZER

Kemoterapi Ünitesi

 

Emine KARAGÖZ

İş Yeri Hemşiresi

 

Hasan Hüseyin ÇELEBİ

Çalışan Güvenliği Birimi

Zehra TÜRK

Sağlık Kurulu

Serdar ŞENEL

Personel Özlük

Hayrettin ZENGİN

Tıbbi Kayıt Arşiv

Aydın KURAL

Sarf Depo Sorumlusu

Habibe SEVEN

Klinik- Biyomedikal
Mühendislik

Şenol GÜDEN

Bilgi İşlem

Hale AKÇA

TRSM

Hüseyin AY

Atık Sorumlusu