Enfeksiyon Kontrol Komitesi
26 Ağustos 2019

AdıSoyadı

Ünvanı

Dr.MehmetÇELİK

Başhekim Yardımcısı

Dr.Öğr.ÜyesiMustafaCİHANGİROĞLU

EnfeksiyonHast.veKlinikMikr.Uzm

Uzm.Dr.MustafaARSLAN

EnfeksiyonHast.veKlinikMikr.Uzm

Uzm.Dr.VedatMİLLETLİ

EnfeksiyonHast.veKlinikMikr.Uzm

Uzm.Dr.MügeERDEM

EnfeksiyonHast.veKlinikMikr.Uzm

Dr.Öğr.ÜyesiVolkan TAŞOVA

GenelCerrahi Uzmanı

Uzm.Dr.VasviTANJU

TıbbiMikrobiyolojiUzmanı

Uzm.Dr.ErcanKAYIŞ

BaşhekimYard.(Çocuk Sağ.veHas.Uzmanı)

Uzm.Dr.MelihYILDIRIM

DahiliyeUzmanı

Uzm.Dr.FilizAHUN

AnesteziveRean.Uzmanı

CeyhunÖZARSLAN

DestekveKaliteMüdürü

HavvaELİAÇIK

SağlıkBakımHizmetleriMüdürü

AtillaYAPRAK

KaliteDirektörü

BuketKATİPOĞLU

SterilizasyonSorumlusu

UğurAVCI

SorumluEczacı

MehtapERTÜRK

EnfeksiyonHemşiresi

HülyaERDOĞAN

EnfeksiyonHemşiresi

HüseyinAY

ÇevreSağlığıTeknisyeni