Hizmet Standartlarımız
19 Ocak 2018HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Danışma birimi hizmeti

Belge YOK

15 dk

2

Hasta Muayene Hizmetleri

TC. Kimlik Numarası yazılı Kimlik Belgesi İlgili Poliklinik Müracaat Kay

1 Saat

3

Poliklinik Kan Alma Hizmeti

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.

1 Saat

4

Laboratuvar Hizmetleri (Biyokimya, hemogram, elisa, TİT, gaita mik. vs.)

Tetkik İstemi

TC. Kimlik Numarası

3 saat

5

Patoloji Tetkik İşlemleri

Tetkik İstemi

TC. Kimlik Numarası

15 iş günü

6

Kan Merkezi Hizmetleri

Kan İstemi

TC. Kimlik Numarası

4 saat

7

Görüntüleme Hizmetleri
(MR, USG,Tomografi,Kemik dans.,Röntgen, Mamografi)

Tetkik İstemi

TC. Kimlik Numarası

2 gün

8

Yataklı Servis Hizmetleri

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı
Hasta Dosyası

Tedavi süresi

9

Yoğun Bakım Hizmetleri

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı
Hasta Dosyası

Tedavi süresi

10

Fizik Tedavi Hizmetleri

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı
Hasta Dosyası

20

11

Diyaliz Hizmetleri

Diyaliz raporu

Hasta kaydı

4 saat

12

Ameliyathane Hizmetleri

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı
Hasta Dosyası

Tedavi süresi

13

Palyatif Bakım

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı
Hasta Dosyası

Tedavi süresi

14

Diyabet Okulu

Doktor istemi

5 saat

15

DOĞUM HİZMETLERİ

Hekim tarafından doldurulan yatış kağıdı Hasta Dosyası

Tedavi süresi

16

Acil Poliklinik Hizmetleri

T.C. Kimlik Numarası yazılı Kimlik Belgesi

Tedavi süresi

17

Organ Doku Bağış İşl.

TC. Kimlik Numarası Nüfus cüzdanı sureti bilgileri

10 dakika

18

Hasta Hakları Başvuru Şikayet ve Talepleri

Şikayet Başvuru Dilekçesi

10 iş günü

19

EKG

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

20

Solunum Fonksiyon testleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

10 dk

21

Eczane İşlemleri

Otomasyon üzerinden Order istemi

30 dakika

22

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme İşlemleri

Belge YOK

Sürekli

23

Satın Alma İşlemleri

İhale ve doğrudan temin belgeleri

30 gün

24

Personel İşleri
Özlük

Çalışan Kimliği

40 dakika

25

Eğitim Çalışmaları

Belge YOK

45 dakika

26

Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri

Dilekçe TC Kimlik Numarası yazılı Kimlik Fotokopisi3 adet Resim Muayene ve Sağlık Kurulu Rapor Ücreti

5 gün

27

Araç ve Taşıma İşleri

Ambulans çıkış izin belgesi
Hasta sevki

30 dakika

28

Evde Bakım Hizmetleri

EBH başvuru formu

Tedavi süresi

29

Göz Ölçüm Hizmetleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 ssat

30

Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.

5 iş günü

31

Yenidoğan İşitme-Taraması

Poliklinik Muayenesi sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

1 saat

32

ADLİ VAKA İŞLEMLERİ

Emniyet Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılığı tarafından istenen raporlar

4 saat

33

MORG

Hekim imzası ve adli makama ilişkin belgeler

2 saat

34

Arşiv Hizmetleri

Dilekçe ile Evrak kayıt girişi TC. Kimlik Numarası

1 saat

35

Danışma birimi hizmeti

Belge YOK

15 dk