Nükleer Tıp
14 Haziran 2022

  • AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP BİRİMİ

Nükleer Tıp Birimimiz; 2 Nükleer Tıp Uzman Doktoru, 3 hemşire, 2 görüntüleme teknisyeni ve 1 sekreter ile geniş hasta kitlesine hizmet vermektedir.

Birimimizde 1 adet çift başlıklı gama kamera ve 1 adet stres miyokard perfüzyon sintigrafisinde kullanılmak üzere treadmil efor cihazı bulunmaktadır.

.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları:

•Onkolojik uygulamalar

•Kemik tümörlerin yerinin/yaygınlığının gösterilmesi

•Tümörlerde kemiğe metastaz olup olmadığının değerlendirilmesi •Ortopedik uygulamalar

•Gizli kırıkların gösterilmesi

•Kemik enfeksiyonları

•Protez gevşemesi ve enfeksiyonunun gösterilmesi

•Böbrek uygulamaları

•İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi

•Böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması

•Böbrek enfeksiyonlarının araştırılması ve böbrek hasarı açısından takibi

•Böbrek transplantasyonlarında hastaların takibi

•Kalp Uygulamaları

•Koroner arter hastalıklarının tanısı

•By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi

•Bazı hipertansiyon hastalarında hastalığın nedeninin araştırılması için

•Akciğer uygulamaları

•Pulmoner emboli ( akciğerlerde kan pıhtılaşması) tanısı

•Diğer Uygulamalar

•Guatr hastalıkları

•Çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları

•Barsak kanamaları

•Lenf yollarının incelenmesi

•Göz yaşı yollarının incelenmesi

•Tıikrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi

•Vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması

Bölümümüzde yapılabilen Nükleer Tıp tetkikleri:

Nasıl Muayene Olabilirim?

Polikliniklerce Nükleer Tıp birimine sevk edilen tüm hastalar birime gelerek poliklinik günü sıra alarak muayene yaptırabilirler.

Bilmem Gerekenler?

Hastalıkların görüntülenmesinde ve tedavisinde izlenen teknolojik gelişmeler ile artık hastalılar ve fizyolojik olaylar moleküler seviyede görüntülenebilmekte ve bireyselleştirilmiş, hedefe yönelik tedaviler planlanmaktadır.

            Nükleer tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri adıyla adlandırılır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksşyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmei ve hasta takibinde kullanılır. Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu, radyolojik incelemelerden ( akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yenidoğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistem ile yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kayıt eder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nüleer tıpp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir.

Sonucuma Nasıl Ulaşırım?

Görüntüler, Nükleer Tıp Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandıktan sonra hastaneye bağlı tüm poliklinikler tarafından ulaşılabilir olacaktır. Hasta ister ise Nükleer Tıp Sekreterliğinden sonucunu alabilirSintigrafık incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafık incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden

(akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir.

Solunum Sistemi:Akciğer Perfiüzyon Sintigrafısi (Tc99m MAA), Post- Operatif FEVİ Hesabı (Tc99m MAA).

Kardiyovasküler Sistem:Miyokard Perfuzyon Sintigrafısi (Tc99m MIBI görüntüleme).

İskelet Sistemi:Üç Fazlı Kemik Sintigrafısi, Tüm Vücut Kemik Sintigrafısi.

Endokrin Sistem :Tiroid sintigrafısi. Paratiroid sintigrafısi

Gastrointestinal Sistem: Gastroösefageal Reflü Sintigrafısi, Mekkel Divertikül Sintigrafısi, Mide Boşalma Zamanı, Tükrük Bezi Sintigrafısi.

Genitoürincr Sistem:Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Statik Böbrek Sintigrafısi (DMSA), ACE inhibitörlü Dinamik Böbrek Sintigrafısi (DTPA veya MAG3 ile), Testis Sintigrafısi, Vezikoüreteral Reflü Sintigrafısi (Direkt ve indirekt).

Bölümümüzde hipertiroidi tedavisi amaçlı hastalarımıza ayaktan düşük dozda radyoaktif iyot-131 tedavisi verilmektedir.

 


IMG_7027.jpg

IMG_7035.jpg