Akademik Öğretim Üyeleri
10 Haziran 2022

Personel Ünvan Adı

ISIM

UZMANLIK ADI

HEKİM ÖZGEÇMİŞİ

Doç.Dr.

AKIN TEKCAN

Tıbbi Biyoloji ve Genetik


Prof.Dr.

MERYEM ÇETİN

Tıbbi Mikrobiyoloji


Dr.Öğr.Üyesi

DUYGU TOZCU

Fizyoloji