T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ADR GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Güncelleme Tarihi: 02/08/2019


ADR GENEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ADR NEDİR?

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasıdır.

TMGD KİMDİR?

Tehlikeli Maddeleri; Taşıyan, Gönderen, Paketleyen, Yükleyen, Dolduran Ve Boşaltan İşletmelerin Yaptıkları İşlemleri; İnsan Sağlığına, Diğer Canlı Varlıklara Ve Çevreye Zarar Vermeden Güvenli Bir Şekilde Taraf Olduğumuz Uluslararası Anlaşmalar Ve İlgili Mevzuat Hükümleri Kapsamında Yapmaları İçin İşletmelere Yardımcı Olmak Amacıyla Danışmanlık Yapmak İçin Yetkilendirilen Kişiyi İfade Eder.

TEHLİKELİ MADDE NEDİR?

Herhangi bir maddenin elde edilmesi, saklanması, paketlenmesi, kullanılması, atılması veya taşınması sırasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde; çevrenin, halkın, kullananların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden maddelere denir.

Kurumumuzda TMGD’ de Görevli Personellerimize Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Volkan PARLAK Tarafından ADR Genel Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi.

Eğitimde;

Tehlikeli maddelerin ADR’de belirtilen sınıflara göre değerlendirilmesi, Atıkların ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrıştırılması, ayrı toplanması ve kaza anında alınacak önlemleri, Ambalaj çeşitleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar gibi konuları içeren kapsamlı eğitim düzenlendi.


IMG_4136.JPG

IMG_4137.JPG

IMG_4139.JPG

IMG_4141.JPG

IMG_4144.JPG

IMG_4150.JPG