Radyasyon Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Nükleer Tıp Uzmanımız Melahat ASLAN,Uzm.Dr. Bedriye KOYUNCU SÖKMEN,Başhekim Yardımcımız Dr.Ömer DENİZ ve müdürlerimizin katlımıyla radyasyon güvenliği toplantısı yapılmıştır.


Devamı...

ÇOCUK GELİŞİMİ POLİKLİNİĞİ

ÇOCUK GELİŞİMİ POLİKLİNİĞİ

ÇOCUK GELİŞİMCİ kimdir? Ne iş yapar?

Çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin

artırılabilmesi için; doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar bilişsel, dil, motor, öz

bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında, çocuğu gelişimsel açıdan değerlendirerek,

çocuk sağlığı izleminde rol alan, destekleyici, gelişimsel programlar ile çocuğa ve aileye

hizmet sunan, sağlık hizmetlerinde çalışan meslek mensubudur.

 Gebelikten itibaren aileyi çocuğun gelişimine yönelik bilgilendirerek, anne adayının

bebekle sağlıklı bir iletişim ve bağ kurması, aile üyelerinin bebekli yaşama uyum

sağlaması ve varsa kardeşlerin bebeğin doğumuna hazırlanmasında uygun

tutumları oluşturmaktır.

 Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar çocukların; bilişsel, ince ve

kaba motor, dil, kişisel-sosyal ve duygusal gelişim alanlarını kendi alanı

doğrultusunda değerlendirmek, hekim ya da ailenin isteği üzerine çocuk ya da aile

ile klinik görüşme yapmak.

 Gelişimsel değerlendirmeye bağlı olarak çocuğun gereksinimlerine ilişkin hedefleri

planlamak, değerlendirme sonucuna göre gelişim gecikmesi, riskli ve sağlam çocuk

kapsamında izlenen çocuklar ve aileleri için uygun gelişimsel, davranışsal, eğitsel

 Çocukların değişen performans, ilgi ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla

gelişimini belirli aralıklarla izlemek, gelişimsel izlemini sürdürmek, geçmiş

performans düzeyi ile karşılaştırarak elde ettiği formal ve informal bilgiler

doğrultusunda programı yeniden düzenlemek.

 Gelişimsel değerlendirme sonucunda “gelişim geriliği” saptanmış çocuklara ayrıntılı

bir “erken müdahale programı” hazırlayarak programı yürütmek. Gerektiğinde özel

eğitim kurumuna yönlendirmek.

 Tedavi alan çocukların hastalık, tedavi ortamı ve süreci ile ilgili hazırlayıcı, uyum

sağlayıcı çalışmaları yürütmek. Yatarak tedavi alan çocukların hastane yaşantısına

ilişkin kaygılarını azaltıcı ve duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar planlamak

ÇOCUK GELİŞİMİ POLİKLİNİĞİNDE HANGİ TESTLER UYGULANIR?

-Denver II Gelişimsel Tarama Testi

-AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

-Peabody Resim Kelime Testi

-Gesell Gelişim Figürleri Testi

-FROSTIG Görsel Algılama Testi

-Benton Görsel Bellek Testi

-Burdon Dikkat Testi

-Good Enough-HARRIS Bir İnsan Çiz Testi

-CATTELL zeka testi

-Porteus Labirentleri Testi

ÇOCUK GELİŞİMİ POLİKLİNİĞİNE GELMEK İÇİN İZLENECEK YOL

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,

 Çocuk Psikiyatri Uzmanlarından herhangi birinin muayenesi sonrasında,

hekimin gerekli görmesi durumunda Çocuk Gelişimi polikliniğine sevk edilir.


Devamı...

GENEL SEKRETERİMİZE ZİYARET

16.03.2015 TARİHİNDE HASTANE YÖNETİCİMİZ SAYIN OP.DR.FARUK TONGA GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNE GETİRİLDİ.


Devamı...

ŞİFA VEREN ELE VEFA

BAŞBAKANLIK VE SAĞLIK BAKANLIĞININ DÜZENLEDİĞİ ŞİFA VEREN ELE VEFA PROGRAMINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE (FİZİKSEL-SÖZSEL) MARUZ KALANLARI  ONERE ETMEK AMACIYLA DÜZENLENEN PROGRAMA HASTANEMİZ PERSONELİ SAYIN GÜLŞEN TURASAN KATILMIŞTIR.


Devamı...

2015 OCAK AYI VERİMLİLİK TOPLANTISI

2015 Ocak ayı verimlilik toplntısı 18.02.2015 çarşamba günü Genel Sekreterliğimizin ev sahipliğinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi toplantı salonunda gerçekleşmiştir.


Devamı...

3 adet yeni yapılmaya başlanan cerrahi girişimler var.

1.'si Transrektal USG eşliğinde Prostat Biyopsisi Hastanemizde Başarıyla Yapılmaktadır....

Transrektal Ultrason Eşliğinde Biyopsi Nedir? 
Ultrason eşliğinde makattan girilerek prostattan parça alınmasıdır
Kimlere Yapılır? 
PSA yüksekliği olan ve/veya parmakla prostat muayenesinde prostatında nodül veya sertlik saptanan hastalara uygulanır.
Yapılış Nedeni Nedir?
Prostat büyümesi genellikle iyi huylu bir büyüme şeklindedir. Prostat büyümesine bağlı belirtilerin meydana gelmesi sosyal yaşamı etkileme dışında önemli bir sağlık sorununa yol açmayabilir.
Çok sayıda kanser türlerinde olduğu gibi, prostat kanserinin de tipik erken belirtileri yoktur. Prostat kanserinin başlangıç aşamasında hasta ilk önce herhangi bir şey fark etmez. Prostat kanseri ancak hastalık iyice ilerleyip idrar yolunu sıkıştırmaya başladığındaki; bu da en geç evrede izlenir, rahatsızlıklara yol açar.
Prostat Biyopsisi Yapılmazsa Ne Olur? 
PSA yüksekliğinin sebebi tam olarak anlaşılamaz. Parmakla yapılan muayene sonrasında tespit edilen sertlik ve nodüllerin iyi huylu veya kötü huylu olduğu anlaşılamaz. Hastalığın erken teşhis şansı kaçırılmış olur.

Hastanemizde Üroloji uzmanı Op. Dr. Doğukan SÖKMEN tarafından Transrektal Ultrasonografi eşliğinde Prostat Biyopsisi başarıyla yapılmaya başlanmıştır.


Bu habere ait resim 1. resim ektedir.


2.'si Büyük Böbrek taşlarında kapalı yöntem Amasya'da bir ilk Perkütan Nefrolitotomi...

 Eğer, böbrek taşı 2 santimetreden büyükse ya da ESWL (cilt dışından ses dalgaları ile taş kırma tedavisi) tedavisi ile kırılamamışsa bu yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntem genel anestezi ile uygulanmaktadır. Bel bölgesine bir santimetre civarında bir kesi açılmaktadır. Kesinin ardından bir kanal oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu kanal yardımıyla böbreğin içerisine girilmektedir. Daha sonra taşlar bulunduğu yerde kırılarak dışarı çıkarılmaktadır. Bu yöntem bir kapalı ameliyat tekniğidir. Kamera yardımı ile alınan görüntü ekrana verilmektedir. Ameliyatı gerçekleştiren cerrah, operasyonu buradan takip eder. Böbrekte bulunan taşlar çoklukla pnömatik, ultrasonik  ya da lazer taş kırıcılar sayesinde kırılmaktadır. Operasyon sona erdiğinde 2–5 gün aralığında idrarın belirli bir süre için dışarı çıkarılmasını sağlayan bir tüp takılabilmektedir.Bu yöntemde kesi çok küçük olduğu için hasta kendisini çok daha çabuk toparlamaktadır. Bu sayede hasta hastaneden çok daha erken taburcu olarak günlük yaşamına da hızlı dönmektedir.
Hastanemizde Üroloji uzmanı Op. Dr. Doğukan SÖKMEN tarafından perkütan nefrolitotomi ameliyatı başarıyla yapılmaya başlanmıştır.

Bu habere ait resim 2. resim ektedir.

3.'sü Amasya'da bir ilk  Ürolojide Laparoskopik Ameliyatlar başarıyla yapılmaktadır...

Laparoskopi nedir?

Laparoskopi genel anestezi altında yapılan ve göbek deliğinden ince bir teleskopun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan bir ameliyattır. Karın içini aydınlatarak, hastalık veya problemleri doğrudan gözlemleme ve de gerekirse aynı anda karında çeşitli bölgelerine açılan 3 - 5 mm'lik deliklerden içeri sokulan yardımcı aletler ile tedavi olanağı da verir. Halk arasında kapalı, kansız ya da bıçaksız ameliyat olarak da bilinir.

Laparoskopik cerrahi nasıl yapılır?

Laparoskopik cerrahide ameliyat edilecek organlar yerleştirilen kamera ile ekrandan görünür hale getiriliyor ve ameliyat ekrandaki görüntülerle gerçekleştiriliyor. Kamera sayesinde çıplak gözle görülenden 20 kat daha büyük ve ayrıntılı bir görüntü elde edildiğinden anatomik yapıların daha ince detaylarına kadar görülebilmesi mümkün oluyor. Ameliyatın türüne göre giriş deliklerinin sayısı ve kesi yeri genişliği değişmekle birlikte genel olarak kesi yeri genişliği 0.5-1 cm arasındadır. 

Laparoskopi ameliyathanede genel anestezi altında hasta uyutularak yapılır. Bunun ana nedeni, karın içine uygulanan gaz verme işlemi uyanık kişide gerginlik ve ağrıya neden olmasıdır, bundan dolayı hastalar mutlak suretle uyutulur. Yerleştirilen boru şeklinde çeşitli çap ve uzunlukta kanüller yardımı ile karın içine gaz verilerek karın boşluğu genişletilir. Böylece aletler karın duvarından ayrılarak aletlerin çalışmasına olanak sağlayacak uygun genişlikte yer kazanılmış olur.

Laparoskopi kimlere yapılabilir?

Minimal invaziv cerrahi için herhangi bir yaş sınırı yoktur; yeni doğmuş bir bebekten 100 yaşındaki bir insana kadar herkese uygulanabilir. Seçimdeki temel belirleyici uygulamanın yapıldığı merkezin laparoskopik cerrahi birikimi ve özelikle çocuk yaş grubu için uygun donanıma sahip olup olmamasıdır. Ameliyat tercihi sırasında “ Açık cerrahi mi? Kapalı cerrahi mi?” sorusuna yanıt verirken, hastaya ve hastalığına ait özel durumun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Özellikle daha önce açık cerrahi geçirmiş olan hastalarda karın içi yapışıkları nedeniyle zaman zaman yapılabilse de, bu durum laparoskopi cerrahiye engel teşkil etmektedir. 

Aslında her şeyden önce hastaların bu yönteme güven duyması ön şarttır; zira bir çok hasta halen açık cerrahi yöntemlere daha fazla güvenmekte, ameliyatlarının eksik yada yetersiz yapılacağını düşünmektedirler; oysa ki estetik görünümden ziyade tıbbi açıdan açık cerrahi yöntemlere göre çok daha üstün avantajlara sahiptir.

Laparoskopik cerrahinin avantajları nelerdir? Açık cerrahiye üstünlükleri nelerdir?

Deneyimli ellerde laparoskopik cerrahi karın açılarak yapılan ameliyatlardan iyi sonuçlar vermektedir. Laparoskopik cerrahinin başlıca en önemli avantajları; Ameliyatların uzun kesiler yapılmadan gerçekleştirilebilmesi ve deri yüzeyinde estetik açıdan rahatsız eden izler kalmaması hem görsel hemde estetik bir avantaj sağlıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, laparoskopik ameliyatların birçok ameliyat çeşidi için başta kanama ve enfeksiyon olmak üzere daha az yan etkiye neden olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca ameliyat alanında daha az doku hasarının olması, daha kolay ve hızlı iyileşme sağlamaktadır. 

Açık ameliyatlardan sonra oluşan ve birçok hastada yaşamının sonuna kadar sıkıntı yaratan karın içi yapışıklıklar laparoskopik ameliyatlardan sonra daha az görülmekte; buda yapışıklıklara bağlı ileride gelişebilecek barsak dolanmasına bağlı barsakların tıkanıklığı, hastanın ikincil başka bir hastalığa bağlı gerekebilecek laparoskopi şansını yitirmesini minimale indirmektedir. Laparoskopik yöntemin en belirgin avantajlarından biri de ameliyat sonrası hastanın ağrısının daha az olması ve daha az ağrı kesiciye gereksinim duymasıdır. Laparoskopik cerrahide hastanede kalış süresi de daha kısadır. Hastanın normal fiziksel aktivitesine kavuşması ve işine dönebilmesi de daha kolay ve hızlı olur.

Hastanemizde Üroloji uzmanı Op. Dr. Doğukan SÖKMEN tarafından Laparoskopik ameliyatlar başarıyla yapılmaya başlanmıştır.Devamı...

  randevu  labsonuc  drcalisma

 

Telif Hakkı Amasya Sabuncuoğlu Şerededdin Eğitim ve Araştırma Hastanesi aittir.2013
Adres: Kirazlı Dere Mah./ Merkez / Amasya
İletişim:(358)218 40 00(bpx 5 Hat) Fax:(358) 212 00 01