Akademik Öğretim Üyeleri
06 Temmuz 2021

Personel Ünvan Adı

ISIM

UZMANLIK ADI

HEKİM ÖZGEÇMİŞİ

Doç.Dr.

AKIN TEKCAN

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Özgeçmiş

Prof.Dr.

MERYEM ÇETİN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi

DUYGU TOZCU

Fizyoloji