T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Görev Alanı

Güncelleme Tarihi: 19/01/2018

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ’NİN GÖREV ALANI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Değerlerimiz

Hastanemize başvuranların memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmek için,
sağlıkta kalite standartlarına uygun, zamanında, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak.

Sağlıkta kalite standartlarını yakalamak için sürekli iyileştirmeler yapmak.

Çalışanlarının memnuniyetini esas alan ekip çalışmasıyla hizmet vermek.

Mevcut kaynaklarımızı yerinde ve etkin kullanmak.

Fiziki ve sosyal çevremize yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Tedarikçilerimizle, karşılıklı işbirliği anlayışı içerisinde çalışmak.