T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzman Tabip Elif MENEKŞE

Güncelleme Tarihi: 27/02/2019

 Doğum Tarihi ve Yeri :01.02.1965- ÇULPARA
 Yabancı Dil: İngilizce
 Eğitim Bilgileri: 1979 – 1982 Amasya Lisesi 
1982-1988 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 1988-Kütahya Evliya Çelebi Sağlık Ocağı 
1993-1997 Selçuk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü Asistanı
1997-2001 Lüleburgaz Hastanesi Biyokimya Bölümü
2002 Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü
Uzmanlık Tezi: Obez Hastalarda Pseudokolinesteraz Düzeyi Danışmanı: Prof.Dr. Sadık Büyükbaş
Makaleler: 
Yurtiçi hakemli dergi makaleler
1.Kalak S, Akkuş İ, O Çağlayan, Zeren EM. Diyabetes Mellitus ve Serbest Radikalller .Türkiye Klinikleri J Med 1996, 16
2.Kalak S, Akkuş İ, O Çağlayan, Zeren EM . Tip II Diyabetes Mellitus Hastalarında Eritrosi Katalaz Aktivitesi. Türkiye Klinikleri J Med 1996, 16
YURTDIŞI HAKEMLİ DERGİ MAKALELER
3. Durmuş Ayan , Elif Menekşe Hatice Dörtok Demir, Zeynep Hulya Durmaz. The Prevalence Of  Autoimmune  Thyroid Disease İn Amasya Province. International   Journal Of  Innovative Studies İn Medical Siciences Volume 2 Issue 5/2018
4. .Kalak S, Akkuş İ, O Çağlayan,Menekşe E. Leukocyte Lipit Peroxidation, Superoxide dissmutase,Glutatione Peroxidase and Serum Leukocyte  Vitamin C Levels Of Patients With Tip II Diabetes Mellitus
YURTDIŞI SCI MAKALELER
5. Çetı̇n Kılınç 1 , Rıdvan Güçkan 1 , Mustafa Çapraz 2 , Erman Zengin 3 , Fırat Zafer Mengeloğlu 4 , Elif Menekşe 5 , Kenan Varol 6 Examination of the specific clinical symptoms and laboratory findings of Crimean-Congo hemorrhagic fever J Vector Borne Dis 53, June 2016, pp. 162–167.

İletişim Bilgileri: elifzehra2008@hotmail.com
Web Sayfası : 
elifmenekse.jpeg