Yazdır

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2016 YILI İDARİ BİRİMLERİN EĞİTİMLERİ

EĞİTİMİN KONUSU

HEDEF KİTLE

EĞİTİMCİ

EĞİTİMİN TARİHİ

EĞİTİMİN SÜRESİ

-Depolama ve envanter yönetimi

-Kritik stok seviyesi

 

Ambar ve Depo personeli

Tarık BİRGÜL

11.01.2016

1 Saat

-Kritik Stok Seviyesi

-Taşınır mal yönetmenliği

 

Ayniyat Personeli

 

12.01.2016

1 Saat

-Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

-Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

-İlgili ofset malzemeleri kullanımı

 

Arşiv Personelleri

 

01.02.2016

1 Saat

-Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

-ÇKYS projesi eğitimi

 

Personel Özlük Personelleri

 

01.02.2016

1 Saat

-Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

 

Evrak Birimi Personelleri

 

02.02.2016

1 Saat

-Dosyalama Teknikleri ve Resmi Yazışma Kuralları

-Faturalandırma

 

Tahakkuk Personelleri

 

02.02.2016

1 Saat

-Bilgisayar işletim sistemi

-Sağlık net entegrasyon eğitimi

-Hastane bilgi yönetim sistemi

-Temel Ağ(network) eğitimi

 

Bilgi İşlem Personelleri

 

01.03.2016

1 Saat

-Çamaşır kabul, teslim ve depolama sistematiği

-Doğru miktarda temizlik madde kullanılması

 

Çamaşırhane Personelleri

 

04.04.2016

1 Saat

-Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama

 

İmam

 

02.05.2016

1 Saat

-Tıbbi terminoloji

- Sağlık istatistiği

- Veri toplama, veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

İstatistik Personelleri

 

07.06.2016

1 Saat

-Hasta yönlendirme

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Personeli

 

15.06.2016

1 Saat

-Tek düzen muhasebe sistemi

-6245 sayılı harcırah kanunu

-Döner sermaye yönetmeliği ve personel bordro takip programı

Mutemetlik Personelleri

 

29.06.2016

1 Saat

-657 sayılı devlet memurları konunu eğitimi

Gece İdari Memurları

 

18.07.2016

1 Saat

-Kamu ihale kanunu mali mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları

-5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrolü

Satın Alma Personelleri

 

22.08.2016

1 Saat

-Krize müdahale ve afet yönetimi

Sivil Savunma Perosnelleri

 

29.08.2016

1 Saat

-Trafik kuralları

Şoförler

 

(Sürücü Kursu Eğitmeni)

31.08.2016

1 Saat

-Kalibrasyon

-Malzeme bakım onarım

-Su analizleri

-Diyaliz su sistemi analizleri

Teknik Birim Personelleri

 

19.09.2016

1 Saat

-Malzeme teslim prosedürleri

Terzi

 

20.09.2016

1 Saat

-Faturalandırma mevzuatı

-Dağıtım anahtarları

TİG Personelleri

 

03.10.2016

1 Saat

-Hastane Yemekleri ve diyet yemekleri/ gıda ve mutfak hijyeni/görgü kuralları/bulaşıcı hastalıklardan korunma yılda 2 defa verildi (27.05.2016/08.09.2016 tarihlerinde)

-Atık Yönetimi (25.03.2015 tarihinde verildi)

-Besin kalitesi/ yiyecek satın alma ve kontrolü yöntemleri

-Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri

-Gıda güvenliği yönetimi

-TBS’de kalite güvence sistemleri EİSO 9000-22000 kalite standartları

-Mutfak donanımı ilkeleri

-yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri

Yiyecek ve içecek servis yöntemleri

Mutfak Personelleri

 (Dİyetisyen)

09.11.2016

1         Saat

-Sağlık bakanlığı teşkilat şeması

Santral Personelleri

Tarık BİRGÜL

10.11.2016

1 Saat