Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu


Gerçekleşme Durumu
Hasta Güvenliğini Tehtit Eden Olaylar
Çalışan Güvenliğini Tehtit Eden Olaylar
Olayın Anlatımı
Varsa Olaya İlişkin Görüş ve
Öneriler